Đánh cắp số phận

Theo Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, vụ lúa Đông Xuân 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch sản xuất 59.000 ha và  tập trung xuống giống trong 3 đợt chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *