Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, 61.501 ha toàn vụ lúa Đông Xuân đã thu hoạch dứt điểm, năng suất ước đạt 7,19 tấn/ha (tăng 8,2% hay 540 kg/ha so niên vụ trước), sản lượng 441.937 tấn, tăng 19.958 tấn so năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *