Đánh cắp số phận

Tính đến hết quý 2/2016, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ, với tổng số 5.307 căn, đạt tỷ lệ 100% so với số lượng thực tế cần hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *