Theo Sở nông nghiệp và phát  triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, trong tổng số 34 hợp tác xã  nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã có 7 hợp tác xã chuyên sản xuất các mặt hàng nông sản theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *