Theo BQL các khu công nghiệp tỉnh , từ năm 2011 đến nay, đã có 61 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến  tìm hiểu môi trường đầu tư vào các khu –  tuyến công nghiệp tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *