Cả nước hiện có 18 đơn vị sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP, trong đó khu vực ĐBSCL có 11 đơn vị của 6 tỉnh- thành. Riêng ở Vĩnh Long có 3 đơn vị được trao chứng nhận lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP ở Tân An Luông (huyện Vũng Liêm), Tân Long (huyện Mang Thít) và Mỹ Lộc ( huyệnTam Bình) với tổng diện tích hơn 78 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *