Hiện nay tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng thành công mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ cá tra và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có 21 trong tổng số 116 cơ sở đang thả nuôi có liên kết sản xuất với tổng diện tích nuôi hơn 58 ha, chiếm hơn 23% trong tổng diện tích nuôi cá tra trong toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *