Hướng đến đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, hiện nay Vĩnh Long đang chuẩn bị tiến hành đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện, thị và thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *