Công tác nhân sự được BCH Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, chủ động và có lộ trình thực hiện rất sớm nhằm đảm bảo lựa chọn cán bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, yêu cầu theo tinh thần chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *