Nghị quyết đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI tiếp tục xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và quy mô đầu tư. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *