Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2018-2019, cùng với việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tỉnh Vĩnh Long còn chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *