Sau dịch tả heo Châu Phi, đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long có 230 cơ sở chăn nuôi tái đàn heo với trên 14.700 con, tập trung tại các trang trại có quy mô lớn và các cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *