Đánh cắp số phận

Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, gia đình chính sách luôn được ngành chức năng và các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Long ưu tiên nguồn lực để chăm lo. Mới đây, tỉnh đã dành khoản ngân sách 15 tỷ đồng để xây mới 300 căn nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *