Đánh cắp số phận

Từ ngày 26/09, Sở Thông tin và truyền thông Vĩnh Long tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông của các đơn vị sở hữu cáp, sở hữu cột treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *