UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch tổng thể phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *