Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một giải pháp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *