Sở Giáo dục-đào tạo Vĩnh Long vừa công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Toàn tỉnh có 10.055 học sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,37%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *