Trong những năm qua, tuy tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Vĩnh Long đã đạt được kết quả khả quan trong thu hút mời gọi đầu tư, duy trì tốc độ tăng trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *