Các giống lúa chịu ngập có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với cơ cấu mùa vụ ở ĐBSCL được chú ý như: IR07 F102, IR50 F1, IR07 F01, IRRI19, IR053193 v.v…

Chương trình sẽ tiếp tục hợp tác với các tỉnh ĐBSCL để triển khai các giống lúa có triển vọng sẽ được tiếp tục triển khai trồng thử nghiệm ở các vùng ngập nước của vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười và một số tỉnh thuộc các vùng ven biển.

Theo ngành chuyên môn, kết quả nghiên cứu trên đóng góp to lớn trong việc giảm thiểu tác động từ sự biến đổi khí hậu toàn cầu do mực nước biển dâng cao vào những thập niên tới.

Đồng thời góp phần giúp các quốc gia nông nghiệp nâng cao được chất lượng hiệu quả kinh tế từ cây lúa, cải thiện được môi trường sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở nông thôn.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *