Dịch Covid-19 quay trở lại tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điều này khiến cho việc làm, thu nhập của người lao động đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xác định người lao động là vốn quý nên nhiều doanh nghiệp nỗ lực chăm lo đời sống, duy trì việc làm để tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *