Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), về phát triển văn hóa, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là phát triển văn học nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *