Đánh cắp số phận

Câu chuyên trồng cam sành trên đất lúa đang hết sức nóng ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh với diện tích được nhận định là tăng nhanh và tăng cao không tuân thủ bất cứ quy hoạch sản xuất nào của cơ quan quản lý… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *