Thời gian qua, thanh tra Sở Nông nghiệp- phát triển nông thôn Vĩnh Long phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cũng như có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *