Đánh cắp số phận

Trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò rất quan trọng, góp phần tạo sự nhận thức và hành động đúng của các gia đình và của thanh niên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *