Thực hiện đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, thời gian tới, cùng với việc xây dựng phát triển 21 chợ hạng 3 ở các xã chưa có chợ, xây dựng chợ trái cây ở TPVL, tỉnh Vĩnh Long còn triển khai xây dựng chợ đầu mối nông sản tại huyện Bình Minh.

Mục tiêu của đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt là phấn đấu đến năm 2015 có từ 25% đến 30% hàng nông sản được tiêu thụ thông qua hợp đồng. Đến năm 2020, tỷ lệ này đạt từ 45% đến 50%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa khu vực nông thôn đến năm 2020 là 16% đến 18%, số lượng cơ sở kinh doanh thương mại khu vực nông thôn đến năm 2020 tăng trưởng 5%/ năm…

Để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với việc xây dựng, phát triển 21 chợ hạng 3 ở các xã chưa có chợ, xây dựng chợ trái cây ở TPVL… tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai xây dựng chợ đầu mối nông sản tại huyện Bình Minh; triển khai xây dựng các siêu thị hạng 3 tại các thị trấn, thị tứ vùng nông thôn như : Hòa Phú- Huyện Long Hồ, Tân Quới, huyện Bình Tân, Hựu Thành, huyện Trà Ôn, Song Phú, huyện Tam Bình.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *