Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long có dự án “Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thu gom rơm và xây dựng mô hình sản xuất nấm rơm theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm giai đoạn 2015-2017”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *