Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid – 19 là lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ rất lớn cho công tác kiểm tra, truy vết nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *