Thực hiện “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều mô hình, dự án đạt hiệu quả, đặc biệt là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *