Để hoàn thiện các thủ tục trình Hội đồng thẩm định trung ương xem xét công nhận TP Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị loại II; TX Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại III  trong năm 2020; ngày 3/6, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức  trình chiếu và lấy ý  kiến đóng  góp cho videoclip về nâng cấp đô thị TP Vĩnh Long và TX Bình Minh để trình Hội đồng thẩm định trung ương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *