Trước những khó khăn trong việc thiếu nguồn cát sông phục vụ nhu cầu san lắp, thi công các công trình trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn về nhu cầu cát cho các công trình đang được triển khai tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *