Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi. Thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị tham mưu công bố kịp thời và được rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *