Dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện đa khoa Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính Phủ Áo được Thủ tướng Chính phủ phê cho tỉnh Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 13,2 triệu Euro tương đương hơn 310 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 – 2022. Đến nay dự án đã thực hiện đạt khoảng 70% khối lượng, giải ngân 155 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch. Trong đó, 17/57 danh mục thiết bị đã được vận chuyển về đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, 11 danh mục thiết bị đã được tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và 6 danh mục đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *