Sáng nay, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 để sơ kết tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *