Nhằm từng bước cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI ) trong năm 2014 và những năm tiếp theo, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *