Nhằm đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2014-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *