Thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 6428 ngày 26/12/2020 và Công văn số 94 ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *