UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 , tầm nhìn đến năm 2030. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *