Sáng nay, UBND tỉnh Vĩnh Long triệu tập cuộc họp bất thường để thông qua các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 9. Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *