Chiều nay, UBMTTQVN  tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *