UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long vừa hội nghị giao ban công tác mặt trận tháng 5 tại huyện Bình Tân. Nổi bật là hoạt động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được trên 20 tỷ đồng để cất và sửa chữa 360 căn nhà đại đoàn kết. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *