Chiều nay, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *