Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhiều tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 11 và 12 vừa qua, được sự chấp thuận của thường trực Tỉnh ủy, UBMTTQVN  tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xuất quỹ cứu trợ đợt 3 cho các tỉnh bị thiệt hại nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *