Qua 3 tháng phát động cao điểm cuộc vận động Ngày vì người nghèo, đến nay UBMTTQ các cấp ở tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 22 tỷ đồng, đạt  gần 90% kế hoạch cả năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *