Sáng nay, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc  tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thành viên Ban vận động ngày vì người nghèo nhằm đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động này năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *