Được triển khai thi công từ tháng 4 năm 2020, đến nay, dự án đê bao sông Cái Ngang đã thi công đạt 98% khối lượng. Nhiều đoạn trên tuyến đã hoàn thành, phát huy tác dụng, đem lại niềm vui và sự phấn khởi cho người dân.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *