Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm tốt đẹp cũng như công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Bác từng căn dặn “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, năm qua dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tuổi trẻ Vĩnh Long đã không ngừng thi đua học tập, lao động và xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *