Những ngày qua, hoà trong không khí nô nức phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, tiến tới ĐH oàn quốc lần thứ XII của Đảng, lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ĐH, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước đổi mới phát triển đi lên của tỉnh nhà trong chặng đường 5 năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *