Để giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn về nguồn tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *