Thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thời gian qua tuổi trẻ tỉnh nhà luôn có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công đã hi sinh máu xương và chịu nhiều mất mát vì  độc lập tự do cho dân tộc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *