Đánh cắp số phận

Cùng với các hoạt động xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *